059 20 92 55 vrteczala@vrteczala.si

Dobrodošli v vrtcu Zala

Naš vrtec je okolje kjer se igramo, učimo in rastemo skupaj.

AKTUALNO

PROMETNA UREDITEV V ŠOLSKI OKOLICI

Spoštovani,

V četrtek, 8. marca se bo začela na območje rokometnega asfaltnega igrišča dostava (še v petek in v ponedeljek) dolgih strešnih nosilcev za streho športne dvorane. Predvidoma pridejo izvajalci del na gradbišče po 7. 00 uri zjutraj. Na rokometnem igrišču se bodo sestavljali strešni nosilci, posledično bo igrišče zaprto za vse dosedanje uporabnike, razen za voznike kombijev. Ti bodo predvidoma lahko še edini koristili del igrišča za dovoz in odvoz učencev.

Tovorno dvigalo bo postavljeno na dovozno cesto med dvorano in zunanjim igriščem. Če se bo izpostavila potreba po koriščenju parkirnih mest vrtca za potrebe gradbišča, se bo situacija urejala sproti in dodatnimi obvestili preko šolskega spleta. Trenutno za vrtec še velja dostop po dosedanji cesti.

Spodnjega makadamskega parkirišča pod rokometnim igriščem od četrtka dalje do preklica tudi ni mogoče več uporabljati.

Edini peš dostop za vse učence, starše, zaposlene in druge obiskovalce šole je od četrtka po dosedanji pešpoti, ki se začenja nasproti stanovanjske hiše Bizjak.

ravnatelj, Izidor Selak

OBVESTILO O PREKUHAVANJU VODE

Občina Gorenja vas-Poljane obvešča vse uporabnike vode, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda Trebija – Gorenja vas – Todraž, da je zaradi močne odjuge in taljenje snega zaznati povišano motnost vode, zato dajemo ukrep, da se voda pred zaužitjem obvezno prekuhava do preklica.

Potem, ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto, tri minute pa povsem zadošča. Izvajamo vse potrebne ukrepe, Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano bo takoj odvzel vzorce za laboratorijske preiskave. O preklicu ukrepa preventivnega prekuhavanja pitne vode pred zaužitjem vas bomo obvestili.

Dogodki