Formalne oblike sodelovanja

  • srečanje s starši otrok novincev
  • roditeljski sestanki
  • svet staršev
  • pogovorne ure vsak prvi četrtek v mesecu od 17. do 18. ure ali po dogovoru
  • tematska predavanje za starše

Neformalne oblike sodelovanja

  • skupne prireditve, praznovanja in ustvarjalne delavnice otrok, staršev in strokovnih delavcev
  • aktualna obvestila in informacije na oglasni deski, spletni strani in preko eAsistenta
  • nabiralnik za pohvale, predloge in pripombe v kotičku za starše