059 20 92 55 vrteczala@vrteczala.si

Kontakti

zalko

OŠ IVANA TAVČARJA GORENJA VAS
VRTEC ZALA
Trata 40, 4224 Gorenja vas

ravnatelj : Izidor Selak
e-pošta: ravnatelj@os-ivantavcar.si
tel: 04 50 70 101

pomočnica ravnatelja: Petra Homec
e-pošta: vrteczala@vrteczala.si
tel.: 059 209 255