Zdravstvena vzgoja

Zdravstvenovzgojni center, ki deluje v Zdravstvenem domu Škofja Loka, v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izvaja preventivne delavnice in predavanja tudi za predšolske otroke v vrtcih. Zdravstevovzgojne vsebine za predšolske otroke: Osebna higiena,...

Zobozdravstvena vzgoja

Enkrat letno obiščemo vsako skupino otrok v vrtcu. Ob obisku se pogovarjamo o pomenu zob v njihovih ustih, kaj je za njihove zobke zdravo in kaj ne ter o pomenu rednega ščetkanja. Glavni cilj je pobližje spoznanje z njihovimi usti, pomen zob in predstavitev zdravih in...

VARNO S SONCEM

Program je namenjem otrokom od 4 – 6 let astarosti.Osnovni namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju ter s tem prispevati k zmanjšanju pojavljanja...

CICIBAN PLANINEC

Obogatitvena dejavnost Ciciban planinec se v našem vrtcu izvaja v zadnjem letu pred vstopom v šolo. Ob začetku sodelovanja prejmejo otroci CICI DNEVNIK, v katerem so naloge ter napotki za raziskovanje in beleženje osebnih vtisov. V letošnjem letu so v program...

MALI SONČEK

Športno – gibalni program Mali sonček je namenjen otrokom od 2. – 6. leta in vsebuje štiri stopnje: Mali sonček  – MODRI ( za otroke od 2. – 3 leta ) Mali sonček – ZELENI ( za otroke od 3. – 4. leta ) Mali sonček – ORANŽNI  (...

BRALNI PROGRAM ZALKO BERE

Cilj programa je, da otrok ob knjigi, ki mu jo preberejo starši, doživlja ugodje, veselje, zabavo in razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. S pomočjo eko knjig otrok preko literarnih vsebin razvija ekološko zavest. Ob pripovedovanju...