Potrdilo o medicinsko indicirani dieti 

Potrdilo o ukinitvi diete

Vloga za sprejem otroka v vrtec

Vloga za premestitev otroka v drug vrtec oziroma enoto

Vloga za dodelitev pomoči iz šolskega sklada

Vloga za koriščenje izredne rezervacije

Izpisnica iz vrtca

Pooblastilo o spremstvu