ENOTA LUČINE
Lučine 11, 4224 Gorenja vas

organizacijski vodja: Tina Matanovič
e-pošta: enotalucine@vrteczala.si
spletna stran: http://www.vrteczala.si
tel.:  04 51 07 189

Otroci v enoti vrtca Lučine  so razporejeni v 1 oddelek 1. in 2. starostnega obdobja od 1 – 6 let.


POSLOVNI ČAS
 : 6.00 – 15.30

PROSTA MESTA
Ni prostih mest.
.