Zdravstvenovzgojni center, ki deluje v Zdravstvenem domu Škofja Loka, v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje izvaja preventivne delavnice in predavanja tudi za predšolske otroke v vrtcih. Zdravstevovzgojne vsebine za predšolske otroke: Osebna higiena, Zdrava prehrana, Gibanje

Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje.  Z različnimi programi pa omogočammo posamezniku pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog življenja.

Mojca Žargi, dipl. med. sestra