Ciciban planinec je projekt, ki je namenjen predšolskih otrokom in otrokom do vključno drugega razreda osnovne šole. Namen projekta je, da najmlajše otroke seznanimo s hojo v okolico domačega kraja in najbližje vzpetine, pri tem pa razvijajo vrline kot so poštenost, delavnost, vztrajnost, vedoželjnost, prijateljstvo. Vsak udeleženec programa prejme tudi Cici dnevnik. V njem so napotki, različne naloge in prostor za beleženje lastnih vtisov. Otroci so za različno število opravljenih pohodov nagrajeni z različnimi nalepkami. Pohode vsaka vzgojiteljica prilagodi svoji skupini otrok,  izvajamo jih v vseh letnih časih in seveda v primernih vremenskih pogojih. Vsak otrok se na pot odpravi s svojim nahrbtnikom, primerno pohodno obutvijo in s plastenko vode, čaja, soka. Za sadno malico poskrbimo vzgojiteljice.

V letošnjem šolskem letu v našem vrtcu sodelujejo 4 skupine starejših otrok. Dve skupini iz vrtca Zala in dve skupini iz enote Dobrava.

LEP PLANINSKI POZDRAV!

Koordinatorica: Ana Potočnik