CICIBAN PLANINEC 2022/23

V programu Ciciban planinec sodelujejo otroci od 4 let naprej. Progam je del progama Planinske zveze Slovenije.

S tem programom vzgajamo otroka v planinca, uvaja se ga v planinstvo. Otroka želimo vpeljati v proces planinskega usposabljanja zaradi varnejšega in doživetji polnejšega gibanja v naravi. Otrokom želimo predstaviti različne oblike gibanja in dejavnost v naravi, v različnih letnih časih. S pohodi otroci spoznavajo tudi svoje domače okolje. Pri dosegu ciljev se upoštevajo želje, sposobnosti posameznika in naravne danosti  pokrajine v kateri živimo.

Različne možnosti dejavnosti so:

 • Likovno ustvarjanje na temo planinskih pravljic.
 • Otrok spozna primerno obutev in oblačila.
 • Otrok pripravi svoj nahrbtnik s potrebno opremo.
 • Otrok spozna višinske razlike
 • Otrok spozna korak, gibanje navzgor in navzdol, navaja se na hojo v koloni.
 • Otrok spozna pomen primerne obutve.
 • Otrok razvija koordinacijo, skladnost gibanja, ravnotežje, moč, natančnost, hitrost, gibljivost, vztrajnost, sproščenost, išče lastne poti pri reševanju gibalnih problemov.
 • Otrok sodeluje in pomaga drugim v skupini.
 • Otrok prepozna markacijo in ji sledi.
 • Otrok spoznava različne vremenske razmere in letne čase, opazuje naravo in njeno spreminjanje.
 • Otrok spozna živo in neživo naravo.
 • Otrok razvija spoštljiv in odgovoren  do narave in do soljudi (pozdravlja mimoidoče).
 • Smeti, odpadke nosi v svojem nahrbtniku.
 • Otrok spozna pesmi, zgodbe, pripovedke povezane z gorami,…

Koordinatorica: Eva Selak