Obogatitvena dejavnost Ciciban planinec se v našem vrtcu izvaja v zadnjem letu pred vstopom v šolo. Ob začetku sodelovanja prejmejo otroci CICI DNEVNIK, v katerem so naloge ter napotki za raziskovanje in beleženje osebnih vtisov. V letošnjem letu so v program vključene štiri skupine, skupno 92 otrok in 8 strokovnih delavk, izvajalk programa.
Cilji programa so naslednji:

  • usmeriti otroke k zdravemu življenju v naravi,
  • seznaniti otroke z osnovami planinske dejavnosti ter z varnostnimi ukrepi v gorah,
  • krepiti vrline kot so prijateljstvo, poštenost, plemenitost, delavnost, vztrajnost in vzdržljivost.

 

koordinatorica programa

dipl. vzgojiteljica Urška Pelipenko