Vrtec je enota pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, zato odloča v okviru sveta šole. Vsak oddelek vrtca izvoli enega predstavnika staršev , ki se udeležuje sestankov sveta staršev zavoda. V pristojnosti sveta staršev so predlogi programa dela, razvoja vrtca, letnega delovnega načrta in obravnava predlogov, pohval in pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.

vrtec ZALA                                               

igralnica 1 – POLŽKI –  Anže Založnik, anze.zaloznik@zalc.si

igralnica 2 – RAČKE – Darja Dolenec, dolenec.darja@gmail.com

igralnica 3 – ŽABICE – Aleksandra Radosavec, alexya03@gmail.com

igralnica 4 – MUCKI – Karla Šturm, karla.sturm20@gmail.com

igralnica 5 -SOVICE – Lea Gabrovec, leagabrovec87@gmail.com

igralnica 6 – JEŽKI – Vanja Frlic Šturm,  frlic.vanja@gmail.com


enota Dobrava

Kapljice – Marjanca Bogataj, marjanca.bogataj@gmail.com

Balončki – Tjaša Jereb, tjasa.jereb88@gmail.com

Mavrice – Jelka Banič, smrekca3@gmail.com

Mehurčki – Krištof Kučić, kristof.kucic@gmail.com


enota Lučine

Čebelice – Viktor Bizovičar, viktorbizovicar@gmail.com


enota Sovodenj

Pikapolonice – Kristina Primožič, kristinaprimozic@gmail.com

Metuljčki – Jože Rupnik, rupnikjoze@gmail.com