Športno – gibalni program Mali sonček je namenjen otrokom od 2. – 6. leta in vsebuje štiri stopnje:

  1. Mali sonček  – MODRI ( za otroke od 2. – 3 leta )
  2. Mali sonček – ZELENI ( za otroke od 3. – 4. leta )
  3. Mali sonček – ORANŽNI  ( za otroke od 4. – 5. leta )
  4. Mali sonček – RUMENI 8 za otroke od 5. – 6. leta )

Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalno/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Za vsako uspešno opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico na ustrezno mesto. Program Mali sonček spodbuja tudi starše k aktivnemu sodelovanju. Otroci morajo za vsako stopnjo opraviti določeno število nalog in ob koncu leta prejmejo priznanje.

koordinatorica programa Petra Homec