Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Zala – april 2024

Sklep o določitvi stroškov živil, o odsotnostih in o posebnostih obračunavanja cen programov – april 2024

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 2016, 2018

Sklep živila, odsotnosti 2016, 2023