CICIBAN PLANINEC 2021/22

V programu Ciciban planinec sodelujejo predšolski otroci, do vključno drugega razreda. Program je del programa Planinske zveze Slovenije. Z njim se udeleženec uvaja v planinstvo in planinsko usposabljanje. Z njim želimo planinca vzgajati, omogočiti začetek procesa planinskega usposabljanja zaradi varnejšega in doživetji polnejšega gibanja v naravi. Predstaviti različne oblike gibanja in dejavnosti v naravi v vseh letnih časih. Najmlajši udeleženci najprej spoznavajo domačo pokrajino. Gre za cilje in dejavnosti, ki naj bi jih udeleženec obvladal ob koncu posamezne stopnje programa. Pri doseganju ciljev upoštevamo želje, sposobnost posameznika, naravne danosti pokrajine v kateri živimo.

Različne možnosti dejavnost pa so lahko:

-ustvarjanje na temo planinskih pravljic: lahko riše, barva,   fotografira, posluša, pripoveduje, obnovi, gleda slike…

-spozna za pohode primerna oblačila in osebno opremo,

-pripravi svoj nahrbtnih z potrebno opremo,

-spoznava višinske razlike v vzponih,

-spozna korak, pomen dobre obutve, različno gibanje navzgor in navzdol, navaja se na hojo v koloni,

-razvija koordinacijo, skladnost gibanja, ravnotežje, moč, natančnost, hitrost , gibljivost, vztrajnost, sproščenost, išče lastne poti pri reševanju gibalnih problemov,

-sodeluje in pomaga drugim v skupini,

-prepozna markacijo in ji sledi,

-spoznava različne vremenske razmere,

-dojema trajanje časa,

-prepoznava spreminjanje narave,

-zna našteti rastline in živali v gozdu in na travniku,

-spoznava živo in neživo naravo in razvija spoštljiv in odgovoren odnos do narave,

-smeti nosi v svojem nahrbtniku,

-seznanja se z varnejšim obnašanjem in skrb stalnega pitja tekočine,

-pozdravlja obiskovalce,

-spoznava pesmi, zgodbe, pripovedke povezane z gorami.

Pomembno je, da udeleženec ohranja pozitiven odnos do gora, narave, saj v njej ni nič stalnega, razen spreminjanja.

NAŠI OPRAVLJENI POHODI:

Za cilje smo si vzgojiteljice postavile različne hribe v okolici našega kraja. Nekateri so bili strmejši, drugi malo manj. Vse pa smo uspešno dosegli. Ker bistvo naše poti ni dolžina, ali višina, ampak uživanje, opazovanje v naravi. Ker moramo upoštevati tudi različne zmogljivosti naših malih pohodnikov. Po vsakem pohodu so otroci narisali svoje doživetje v planinsko knjižico. Ob zaključku pa smo podelile knjižice otrokom z nalepko, ki si jo je prislužil. Vsi so bili veseli in zadovoljni.

Kljub posebnim razmeram smo skupaj dosegli 41 ciljev s 99 pohodniki in 8 spremljevalkami. Seveda pa je bilo na vsakem pohodu različno udeležencev, ker vedno ni bilo prisotnih vseh otrok. Če je daljši in zahtevnejši pohod pa povabimo še kakšno drugo osebo ( praktikantko, babico, dedka, starše).

                                                                                                                         Branka Pavkovič, koordinatorica programa