Potrdilo o medicinsko indicirani dieti 

Potrdilo o ukinitvi diete

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Vloga za sprejem otroka v vrtec

Vloga za sprejem otroka v potujoči vrtec

Vloga za premestitev otroka v drug vrtec oziroma enoto

Vloga za dodelitev pomoči iz šolskega sklada

Vloga za koriščenje počitniške rezervacije

Vloga za koriščenje izredne rezervacije

Izpisnica iz vrtca