Vrtec je enota pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, zato odloča v okviru sveta šole. Vsak oddelek vrtca izvoli enega predstavnika staršev , ki se udeležuje sestankov sveta staršev zavoda. V pristojnosti sveta staršev so predlogi programa dela, razvoja vrtca, letnega delovnega načrta in obravnava predlogov, pohval in pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.

vrtec ZALA                                               

igralnica 1 – POLŽKI –  IRENA KOŠIR, nena.kosir@gmail.com

igralnica 2 – RAČKE – KATJA KUMAR, katja.kumar10@gmail.com

igralnica 3 – ŽABICE – GAŠPER ČADEŽ, gasper.cadez@gmail.com

igralnica 4 – MUCKI – LEA GABROVEC, leagabrovec87@gmail.com

igralnica 5 -SOVICE – VANJA FRLIC ŠTURM,  frlic.vanja@gmail.com

igralnica 6 – ANA BRENCE, ana.brence@kmetijapustotnik.si


enota Dobrava

Kapljice – AJDA BEKŠ MARTINČIČ, ajda.beks@gmail.com

Balončki – Tjaša Jereb, tjasa.jereb88@gmail.com

Mavrice – Irena Filipič, fili.irena@gmail.com

Mehurčki – Karin Homec, karin.homec@gmail.com


enota Lučine

Čebelice – Viktor Bizovičar, viktorbizovicar@gmail.com


enota Sovodenj

Pikapolonice – MAŠA HVALA, masahvala13@gmail.com

Metuljčki – JAKOB DOLINAR, jakobdolinar@gmail.com