Datum: 9. 1. 2023
Številka: 6020-2/2023/1

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list, št. 18/2016 in 11/2018)

V ŠOLSKEM LETU 2023/24 OBJAVLJAMO RAZPIS PROSTIH MEST ZA OTROKE V  VRTCU ZALA GORENJA VAS, V ENOTI  DOBRAVA,  V ENOTI  SOVODENJ IN ENOTI  LUČINE.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec in vloge za premestitev otroka iz enote v enoto ali drug vrtec dobite v vseh enotah vrtca ali na spletni strani vrtca http://www.vrteczala.si/  v meniju obrazci ter na spletni strani Občine Gorenja vas-Poljane.

Izpolnjeno vlogo oddajte od 6. 3. 2023 do 10. 3. 2023 v Vrtec Zala,

pomočnici ravnatelja Petri Homec vsak dan od 8.00 do 10.00 ure, v torek in četrtek pa tudi od 12.00 do 16.00 ure.

 O sprejemu boste starši obveščeni predvidoma v mesecu maju 2023.

Izidor Selak,
ravnatelj