Program je namenjem otrokom od 4 – 6 let astarosti.Osnovni namen programa je otroke in njihove starše opozoriti na pomen pravilne zaščite pred sončnimi žarki in jih spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju ter s tem prispevati k zmanjšanju pojavljanja kožnega raka. S programom bomo začeli meseca maja 2019 in ga izvajali do konca septembra.

koordinatorica programa

dipl.vzgojiteljica Petra Homec