Cilj programa je, da otrok ob knjigi, ki mu jo preberejo starši, doživlja ugodje, veselje, zabavo in razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.

S pomočjo eko knjig otrok preko literarnih vsebin razvija ekološko zavest.

Ob pripovedovanju zgodbe razvija domišljijsko rabo jezika, izraža se s kretnjami in gibi telesa, z likovno govorico, bogati svoj besednjak in se uči samostojno pripovedovati.

V našem vrtcu so v projekt vključeni vsi otroci in starši.

koordinatorica programa

dipl.vzgojiteljica Tina Matanovič