059 20 92 55 vrteczala@vrteczala.si

Cilj programa je, da otrok ob knjigi, ki mu jo preberejo starši, doživlja ugodje, veselje, zabavo in razvija sposobnost miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.

S pomočjo eko knjig otrok preko literarnih vsebin razvija ekološko zavest.

Ob pripovedovanju zgodbe razvija domišljijsko rabo jezika, izraža se s kretnjami in gibi telesa, z likovno govorico, bogati svoj besednjak in se uči samostojno pripovedovati.

V našem vrtcu so v projekt vključeni vsi otroci in starši.

koordinatorica programa

dipl.vzgojiteljica Tina Matanovič

POROČILO IZVAJANJA BRALNEGA PROGRAMA ZALKO BERE 2019/20

Vsi otroci prvega in drugega starostnega obdobja so bili vključeni v predšolsko bralno značko, ki jo izvajamo pod naslovom Zalko bere, s ciljem ozaveščati starše o branju pravljic svojim otrokom, pa ne le pravljic, tudi člankov, resničnih zgodb itd. Nekako je elektronika prevzela vlogo starša, ki otroku bere pravljico pred spanjem, starši raje namreč otroku zavrtijo nekaj pesmic na youtubu pred spanjem. A pravljic, telesnega stika, očesnega kontakta, čustvene povezanosti ob branju, vživljanja v vloge iz pravljice, otroku ne more ponuditi tablica ali pametni telefon.

Opažali smo individualne razlike med otroki, kar se tiče besednega zaklada in uporabe narečnega jezika. Letošnje sodelovanje oz. število opravljenih knjig, je bilo nekoliko manjše kot prejšnja leta, čemur je verjetno botrovala karantena, ki smo jo imeli zaradi korona virusa.

Z izvajanjem tega projekta so poleg naštetega otroci razvijali veliko sposobnosti:

-bogatenje besednega zaklada,

-samostojno nastopati pred skupino,

-samostojno pripovedovati dogajanje v zgodbi ob slikah,

-ustvarjalno (preko risbe) izraziti svoje vtise iz zgodbe,

-razvijanje otrokove pozitivne samopodobe.

Koordinatorka programa

dipl. vzgojiteljica Tina Matanovič