059 20 92 55 vrteczala@vrteczala.si

Področje svetovalnega dela v vrtcu opravlja socialna delavka Špela Jereb. Sodeluje z vodstvom vrtca, z vzgojiteljicami in s pomočnicami vzgojiteljic ter s starši pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok. S svetovalno delavko se lahko posvetujete o:

  • vključitvi in uvajanju otroka v redni ali potujoči vrtec,
  • otrokovi vzgoji in razvoju,
  • težavah otroka pri vključevanju v skupino in sodelovanju v njej,
  • pridobitvi odločbe za otroka s posebnimi potrebami,
  • koordinaciji dela z otrokom s posebnimi potrebami,
  • pomoči otroku v zunanjih institucijah,
  • prehodu otroka iz vrtca v šolo …

Za svetovanje in posvetovanje se dogovorite po telefonu 04 50 70 108. Svetovalna delavka ima pisarno v šolskih prostorih.

Njen elektronski naslov: jerebspela@gmail.com