Področje svetovalnega dela v vrtcu opravljata svetovalni delavki Lucija Tomc in Taja Lampe. Sodelujeta z vodstvom vrtca, z vzgojiteljicami in s pomočnicami vzgojiteljic, ter s starši pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok. S svetovalnima delavkama se lahko posvetujete o:

  • vključitvi in uvajanju otroka v redni ali potujoči vrtec,
  • otrokovi vzgoji in razvoju,
  • težavah otroka pri vključevanju v skupino in sodelovanju v njej,
  • pridobitvi odločbe za otroka s posebnimi potrebami,
  • koordinaciji dela z otrokom s posebnimi potrebami,
  • pomoči otroku v zunanjih institucijah,
  • prehodu otroka iz vrtca v šolo …

Za svetovanje in posvetovanje se dogovorite po telefonu 04 50 70 108 ali e- pošti:

za enoto Dobrava in enoto Lučine

socialna pedagoginja Taja Lampe :  taja.lampe@os-ivantavcar.si

za enoto Zala in enoto Sovodenj

pedagoginja Lucija Tomc: lucija.tomc@os-ivantavcar.si