Vrtec je enota pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas, zato odloča v okviru sveta šole. Vsak oddelek vrtca izvoli enega predstavnika staršev , ki se udeležuje sestankov sveta staršev zavoda. V pristojnosti sveta staršev so predlogi programa dela, razvoja vrtca, letnega delovnega načrta in obravnava predlogov, pohval in pritožb staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.

vrtec ZALA                                               

igralnica 1 – Vesna Šinkovec, vesna.sinkovec@gmail.com

igralnica 2 – Uroš Jesenko, uros.jesenko3@gmail.com

igralnica 3 – Marjeta Jezeršek, marjeta.jezersek@gmail.com

igralnica 4 – Nina Polančec, polančecnina@gmail.com

igralnica 5 – Žiga Vidovič, thor@gmail.com

igralnica 6 – Romana Zupančič, romana.zupancic1@gmail.com

 

enota Dobrava

Kapljice – Tina Dolenc, tina.1.dolenc@gmail.com

Balončki – Nastja Mihovec, nastja.mihovec@gmail.com

Mavrice – Karin Žavbi, karin.zavbi@gmail.com

Mehurčki – Brigita Oblak, brigita.oblak@gmail.com

 

enota Lučine

Čebelice – Adrijana Luznar, adrijana.boznar@gmail.com

 

enota Sovodenj

Pikapolonice – Blažka Šega, blazy29@gmail.com

Metuljčki – Robert Velikonja, robi.velikonja@siol.net